Ska kommunikation få orsaka psykisk ohälsa?

Kommunikationen som ökar arbetsglädjen, motivationen och samarbetet på er arbetsplats

Välvilligt ledar- och medarbetarskap

Idag utsätts 7 av 10 medarbetare för kränkande behandling, rasism och sexism på sin arbetsplats. Mer än 100.000 utsätts för arbetsplatsmobbning varje dag och av dessa dör uppemot 300 i självmord. Det är mer än dubbelt så många till antalet jämfört med antal dödsfall i det arbetsplatsolyckor som sker varje år.

Det dåliga beteendet på våra arbetsplatser har stor negativ påverkan på hälsa, prestationsförmåga och utveckling och leder till ökad stress, fler sjukskrivningar och har direkt negativ biologiskt påverkan. Något som kan förändras, om vi förändrar vårt beteende.

I vuxen ålder drabbades Filip av svår psykisk ohälsa. Något som senare visade sig vara en direkt konsekvens av den mobbning han utsattes för under sin uppväxt mer än 10 år tidigare.

Med Filips historia och den senaste forskningen inom psykologi, biologi och kommunikation ges ni en riktig tankeställare om hur välvilligt kontra dåligt beteende påverkar oss människors när det kommer till hälsa, prestation och utveckling. Ni får konkreta kommunikativa verktyg i hur du som ledare och medarbetare genom välvillig kommunikation bidrar till att skapa en gladare, mer motiverad och välmående arbetsplats.

Därför bokar ni denna föreläsning

  • Få djupare förståelse i det psykologiska och biologiska konsekvenserna av dålig attityd och kränkande behandling.
  • Förstå psykologin och biologin i kommunikation som ökar välmående, glädje och prestation.
  • Öka arbetsglädjen, motivationen och samarbetet på er arbetsplats