Rådgivning och retorikträning

Rådgivning och retorikträning

”Att våga ta plats och kunna nå fram med ett budskap är helt avgörande framgång och utveckling”

Filip hjälper både chefer, medarbetare och entreprenörer att hantera nervositet, sätta den perfekta pitchen och möta kommunikativa utmaningar. På ett unikt sätt kombinerar Filip sin erfarenhet från sin stamning med retorisk kompetens och tar dig från tvekande nervositet inför din presentation till stående ovationer!

Så hjälper jag dig!

Ett första samtal

Ska du pitcha inför investerare? Eller är du nervös inför en presentation? Efter ett första inledande och kostnadsfritt möte, fysiskt eller digitalt, där du får berätta vad du behöver hjälp med så ser vi över ditt behov.

Skräddarsytt upplägg

När vi vet exakt du vad du behöver hjälp med lägger vi upp rådgivning, skräddarsytt efter dina behov.

Digital eller fysisk rådgivning och träning

Vi träffas antingen digitalt eller fysiskt och jag kommer på ett ödmjukt sätt utmana dig med rådgivning och tips för att du på bästa sätt ska använda din röst, ditt kroppsspråk och formulera ditt budskap.

Nytt pass eller uppföljning

Efteråt bokar vi antingen in ett nytt träningspass om behovet finns eller ett uppföljningssamtal vid ett senare tillfälle för att utvärdera hur rådgivningen och träningen har hjälpt dig.

Vilka resultat du kan förvänta dig!

  • Lära dig att hantera din nervositet och stärka ditt självförtroende som talare.
  • Konkreta råd i hur du använder din röst och ditt kroppsspråk på bästa sätt.
  • Hur du formulerar ditt budskap till din målgrupp inför din presentation eller pitch.

Nöjda kunder som anlitat Filip

F690E392-7D95-4BD9-BA41-92DEA3E1D79C
”Filip är uppmärksam, lyhörd och strukturerad i sitt sätt att identifiera behov och ger goda råd som kan förbättra både det stora och det mer detaljrika i muntliga framföranden.”
HR Generalist Byggnads AB
84906487-CD2E-4713-AF85-D3556C49D707
”Filips kunskaper och smittande energi är fantastisk och jag rekommenderar verkligen alla som vill utveckla sin retoriska förmåga och sitt kommunikativa ledarskap att engagera Filip och låta sig inspireras.”
VD Webropol

Rådgivning för att hantera stamning

Filip har livslång personlig erfarenhet i vad det innebär att hantera stamning både praktiskt som fysiskt och psykiskt. Filip är självlärd i mer än ett dussin olika taltekniker som han kombinerat med sin utbildning i retorik och kommunikation. Talteknikerna använder han själv dagligen.

Flertalet människor som stammar har hittills anlitat Filip för att få hjälp både i privatlivet som i karriären. All stamning är individuell och det finns ingen mirakelkur för att hantera, kontrollera och acceptera sin stamning. Att anlita Filip som rådgivare har för många visat sig vara ett steg i rätt riktning.

Vilka resultat du kan förvänta dig;

  1. Förståelse i stamningens mekanik och konkreta tekniker för att hantera ofrivilliga blockeringar och upprepningar i talet.
  2. Stärkt självförtroende, självkänsla, mod att våga acceptera stamningen och rådgivning för att inte låta stamningen vara ett hinder i livet.
”Jag vände mig till Filip om hjälp för min son (14år) som stammar. Han peppade min sons självförtroende att våga gå på sin första arbetsintervju inför sommarjobb. Utan Filips hjälp hade han inte gått på intervjun.”
Privatperson