”Ingen skulle bry sig, om du dog”

Varje dag blir ca 100.000 barn och ungdomar mobbade, det är i snitt två elever per klass och var fjärde elev känner sig utfryst och ensam i skolan. Det dåliga beteendet i samhället har på bara några år orsakat sådana kraftiga ökningar av sjukskrivningar och psykisk ohälsa att det direkt lett till att mellan 200 – 350 barn, ungdomar & vuxna varje år tar sitt liv.

När Filip var 24 år gammal drabbades han, i en tid då han var som allra lyckligast, av svår psykisk ohälsa. Något som, när han fick hjälp, visade sig vara en direkt konsekvens av den mobbning han utsattes för i skolan under sin uppväxt.

Meningen ”ingen skulle bry sig, om du dog” är något Filip själv fick höra under hans skolgång och i denna föreläsning delar Filip med sig av sin gripande historia om mobbningens allvarliga konsekvenser. Kombinerat med Filips historia och den senaste forskningen inom psykologi, biologi och kommunikation ges ni en riktig tankeställare om hur vårt snälla kontra dåliga beteende mot varandra påverkar såväl hjärnans utveckling som hälsa och prestation.

Under föreläsningen får ni även (anonymt) inför publiken dela med er av egna erfarenheter kring mobbning. En övning ämnad att våga belysa verkligheten.

Förutom förståelsen till hur mobbning påverkar så får ni även förstå vad som ligger bakom mobbning och dålig attityd – och hur man som mobbare kan förändra sitt beteende. Ta del av en inspirerande föreläsning som ger konkreta verktyg på hur ni genom snällhet och rätt attityd ökar glädjen, välmåendet och prestationen hos både er själva och er omgivning.

Därför bokar ni denna föreläsning

  • Öka kunskaperna om konsekvenserna av mobbning, dålig attityd och kränkande behandling.
  • Förstå psykologin i kommunikation som ökar välmående, glädje och prestation.
  • Förstå bakomliggande faktorer till dålig attityd och motiveras att förändras.