Anlita Filip Reineby

Filip kan anlitas som föreläsare, moderator, konferencier och rådgivare.