Välvilligt ledarskap

Det senaste studierna inom vad som skapar framgångsrika företag definierades 1998 av Harvardprofessorn Amy Edmonson i meningen; ” att man känner sig så trygg i en grupp att man vet att man inte riskerar att bli förödmjukad, straffad eller utslängd när man tar till orda”.

Den hemliga formeln stavades snällhet. Framgångsrika ledare är dem som kommunicerar empatiskt och uppmanar  sin arbetsplats att våga öppna upp och visa känslor.

Trots den senaste forskningen är dåliga chefer en av de främsta anledningarna till uppsägningar och att medarbetare mår dåligt på arbetsplatsen.

Idag blir 4 av 10 medarbetare utsatta för kränkande behandling och 7 av 10 upplever rasism och sexism på sin arbetsplats. Den dåliga attityden och det dåliga beteendet på våra arbetsplatser har orsakat kraftiga ökningar av sjukskrivningar, vantrivsel och psykisk ohälsa.

Filip har personlig erfarenhet av mobbning och dess allvarliga konsekvenser. Med den senaste forskningen inom psykologi, biologi och kommunikation kombinerat med Filips gripande och personliga historia ges ni en riktig tankeställare om hur vårt beteende mot varandra direkt påverkar hälsa, prestation och utvecklingen på er arbetsplats.

Som ledare är man ytterst av ansvarig för den kultur, den attityd och det beteende som omger arbetsplatsen. Här får ni som är ledare praktiska kommunikativa verktyg, retoriska insikter och psykologiska insikter till hur du som ledare kommuncicerar välvilligt i ditt kommunikativa ledarskap för att få dina medarbetare att prestera, utvecklas och må bra er arbetsplats.

Därför bokar ni denna föreläsning

  • Förstå konsekvenserna av dålig attityd och kränkande behandling.
  • Förstå psykologin i kommunikation som ökar välmående, glädje och prestation.
  • Motiveras till att våga lyfta ämnen som arbetsplatsmobbning, dålig attityd och kränkande behandling till ytan för fortsatta diskussioner efteråt.
  • Förstå bakomliggande faktorer till dålig attityd och varför vi kränker andra och bli motiverad att förändra det egna beteendet.