Ska kommunikation få orsaka psykisk ohälsa?

The modern evolution of kindness

Idag blir 1/3 av alla medarbetare utsatta för kränkande behandling och 7 av 10 upplever rasism och sexism på sin arbetsplats. Mer än 100.000 utsätts för arbetsplatsmobbning varje dag och av dessa dör uppemot 300 i självmord. Det är mer än dubbelt så många till antalet jämfört med antal dödsfall i det arbetsplatsolyckor som sker varje år.

Det dåliga beteendet på våra arbetsplatser har stor negativ påverkan på hälsa, prestationsförmåga och utveckling och leder till ökad stress, fler sjukskrivningar och har direkt negativ biologiskt påverkan. Något som kan förändras, om vi förändrar vårt beteende.

När Filip var 24 år gammal drabbades han, i en tid då han var som allra lyckligast, av svår psykisk ohälsa. Något som senare visade sig vara en direkt konsekvens av den mobbning han utsattes för under sin uppväxt mer än 10 år tidigare. Filip har även erfarenhet av arbetsplatsmobbning och delar i denna föreläsning med sig av sin personliga och gripande historia om mobbning och dess konsekvenser.

Med Filips historia kombinerat med den senaste forskningen inom psykologi, biologi och kommunikation ges ni en riktig tankeställare om hur snällt kontra dåligt beteende påverkar oss människors, ner på biologiskt nivå, när det kommer till hälsa, prestation och utveckling. I denna föreläsning får ni konkreta kommunikativa verktyg i hur välvillig kommunikation bidrar till att skapa en gladare, högpresterande och mer välmående arbetsplats.

Under föreläsningen blir ni även utmanande att ifrågasätta hur ni på er arbetsplats egentligen beter er mot och kommunicerar med varandra.

Slutligen får ni insikter i vad som är anledningen till ett dåligt beteende och en dålig attityd – och verktygen för hur man själv som medarbetare och chef kan trän sig själv att förbättra sitt eget beteende och därmed hela arbetsplatsens kultur.

Därför bokar ni denna föreläsning

  • Få djupare förståelse i det psykologiska och biologiska konsekvenserna av dålig attityd och kränkande behandling.
  • Förstå psykologin och biologin i kommunikation som ökar välmående, glädje och prestation.
  • Motiveras till att våga lyfta ämnen som arbetsplatsmobbning, dålig attityd och kränkande behandling till ytan för fortsatta diskussioner efteråt.
  • Förstå bakomliggande faktorer till dålig attityd och varför vi kränker andra och lär dig att träna dig till ett positivare beteende.
  • Förstå hur snällhet lyfta er verksamhets professionella, personliga och ekonomiska framgång.